Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για σχόλια, προτάσεις, απορίες και τρόπους διαφήμισης.


Επιβεβαιώστε οτι δεν είστε ρομπότ :)

email: tomato@ask4food.gr
E-TABLE ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 131558001000