ΜΟΥΣΙΚΟ ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΡΙ ΚΡΕΑΤΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ

Ταβέρνες με τραγούδι

Δέρκων 18, Νέα Ιωνία

213 03 50 713 - 210 27 73 495 - 69 79 55 10 81

Cooks large 20120606
Cooks large 20120606
Cooks medium 20120606
Cooks medium 20120606

ΟΣΟ ΦΑΣ ΟΣΟ ΠΙΕΙΣ 12 €

Για τους φίλους που επιθυμούν να απολαύσουν τις γεύσεις μας,Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη μπορούν να φάνε και να πιούνε όσο αντέχουν με 12 € το άτομο.

Δες όλες τις σημερινές ανακοινώσεις (1)

ΜΟΥΣΙΚΟ ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΡΙ ΚΡΕΑΤΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ

Ταβέρνες με τραγούδι

Δέρκων 18, Νέα Ιωνία

213 03 50 713 - 210 27 73 495 - 69 79 55 10 81

Cooks large 20120606
Cooks large 20120606
Cooks large 20120606
Cooks large 20120606

ΟΣΟ ΦΑΣ ΟΣΟ ΠΙΕΙΣ 12 €

Για τους φίλους που επιθυμούν να απολαύσουν τις γεύσεις μας,Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη μπορούν να φάνε και να πιούνε όσο αντέχουν με 12 € το άτομο.

Δες όλες τις σημερινές ανακοινώσεις (1)

ΜΟΥΣΙΚΟ ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΡΙ ΚΡΕΑΤΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ

Ταβέρνες με τραγούδι

Δέρκων 18, Νέα Ιωνία

213 03 50 713 - 210 27 73 495 - 69 79 55 10 81

Cooks large 20120606
Cooks large 20120606
Cooks large 20120606
Cooks large 20120606

ΟΣΟ ΦΑΣ ΟΣΟ ΠΙΕΙΣ 12 €

Για τους φίλους που επιθυμούν να απολαύσουν τις γεύσεις μας,Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη μπορούν να φάνε και να πιούνε όσο αντέχουν με 12 € το άτομο.